* Yhteiskuntavastuu

Harmaan talouden torjunta

* Kätevien Käsien tiedot on tarkastettavissa tilaajavastuurekisteristä syyskuusta 2013 alkaen

* Kätevillä Käsillä ja sen mahdollisilla alihankkijoilla on tarvittaessa mukanaan kuvallinen veronumerotunniste

 

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan  AVL 8 c §:n mukaisesti ”toistuvasti” rakentamispalveluita ostaviin yrityksiin.

 

Kätevät Kädet Oy versus käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Korjauspalvelu Kätevät Kädet Oy on AVL 8c § mukaisesti rakentamispalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja. Ostajana meihin sovelletaan lakia  rakennusalan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta (4/2011).

 

Alihankkijan laskuttaessa Käteviä Käsiä merkitkää laskuunnne

* oma alv-tunnisteenne

* Kätevien Käsien alv-tunniste, mikä on :  FI 15056082

* lause/maininta ”Ei lisättyä arvonlisäveroa.  Ostajan käännetty arvonlisäverovelvollisuus ”

* HUOM!  laskuun EI SAA ei saa merkitä arvonlisäverokantaa eikä euromäärää