* Väliseinät

Asunnon seinät

Ulkoseinät rajaavat asunnon kun taas väliseinät rajaavat asunnon eri huoneet toisistaan.Ulkoseinät ovat aina kantavia rakenteita.

Väliseinät jaotellaan karkeasti kahteen eri luokkaan. Kantavat seinät ovat rakennuksen kestävyyden kannalta tärkeitä rakenteita eikä niihin saa tehdä aukkoja. Kevyet väliseinät puolestaan eivät ole rakenteellisessa mielessä yhtä tärkeitä, joten niihin tehtävät muutokset ovat yleensä mahdollisia.

Kantavat väliseinät

Pienikin muutostyö vaatii aina rakennesuunnittelijan suunnitelman.

 

Kevyet väliseinät

Niitä voidaan purkaa. Niitä voidaan tehdä lisää. Niihin voidaan tehdä ikkuna- ja oviaukkoja lähes rajoituksetta.

Kevyt väliseinä rakenteilla.

Puurunkoinen väliseinä jakaa huonetilat. Koolausten väliin asennettiin ersitysvilla ja pinta levytettiin kipsilevyllä.

Seinät voidaan tehdä joko levyrakenteisina sekä metalli että puurungolla tai muurattuina.  Seinälevyjä ja muurausmateriaaleja on monia. Seinän käyttötarkoitus lienee tärkein kriteeri valita seinämateriaali.

Purkutöissä erään suurimman ongelman muodostaa seinän sisällä mahdollisesti kulkevien sähköjohtojen uudelleen kytkentä. Mutta ongelma on aina ratkaistu.

Suunnitelma lisähuoneesta.

 

Kuvan mukainen huone hieman eri värityksellä rakennettiin osittain ok-talon korkean olohuoneen päälle. Näin nuori neiti sai ensimmäisen oman huoneensa. Rakenne toteutettiin kevyillä puurunkoisilla väliseinillä.

 

Toinen suunnitelma erään krs-taloasunnon ison olohuoneen jakamisesta väliseinillä.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Viranomaismääräykset
Asunto-osakeyhtiöissä kevyiden väliseinien muutokset ovat mahdollisia mutta ne kuuluvat pakollisen remontti-ilmoituksen piiriin.
 

 

 

<== lue lisää remonttiasiaa vasemman reunan linkeistä